26 MAR Detox Deck vs Toxiska Tankar. En Intentional Creativity Workshop

Hej! (for description in English, scroll down please!)

Idag skapar vi en egen kortlek, en sk “Detox Deck” – en uppsättning av motgift, motiverande bilder och ord, för att motverka och omvandla några av de “toxiska tankar” som ofta infekterar våra liv. Vi tänker dem exempelvis om oss själva, våra vänner och relationer, våra jobb. De håller oss från våra drömmar… “Jag kan inte”, “jag vet inte hur en gör”, “jag kommer aldrig ur det här”; “jag är en sån som aldrig lyckas”; “jag är för gammal”; “jag orkar inte”; “det finns ingen partner för mig”; “alla människor sviker så det lönar sig inte”; “det är för dyrt” Vilka tankar det än är och vad de än håller oss tillbaka från, ska vi spåra upp några av dem, med INTENTION, TEXT och FÄRG och omvandla dem till något mer motiverande och positivt, som tjänar oss bättre.

Alla deltagare tillverkar och tar med sig ett eget set kort hem.

Färg, papper, penslar, pennor och annat konstnärsmaterial tillhandahålles.

Ta med en egen anteckningsbok (kanske en du gjort en i en SMASHBOOK-workshop hos mig? Jag håller en 25/3. (Se events på Gefion Art Studio) och en penna du gillar att skriva med. Ta på kläder som du inte har något emot att få färg på, eller ta med ett förkläde. Inneskor är bra att ta med om du inte vill gå i strumplästen. (Vi ber ödmjukast alla att ta av skorna inomhus)
Ta med en smörgås eller lätt lunch latt äta under pausen 12.30-13.30 Du kan också anmäla att du vill ha soppa och smörgås (70 SEK) så fixar vi det. Meddela ev. allergier!
Te/kaffe och vatten och litet fika bjuder vi på (och.. skvallra inte, men det finns alltid gott om choklad på Gefion Art House…)

Aldrig målat? Proffsmålare? Spelar ingen roll, alla kan delta. Workshopen hålls på svenska och/eller engelska allt efter deltagarnas behov.

Pris: 600 SEK – Ta med en vän och betala 500 SEK var. Ta med två eller fler och betala 450:- per person. Vill du delta i smashbooking-workshopen dagen innan erbjuder vi specialpris 800:- för båda dagarna/ person.
Låter det som något du vill göra? Anmäl dig så snart du kan – senast 17/3. Om du anmäler dig innan 31/12, så erbjuder vi ytterligare 10% rabatt på priset. Vi har bara plats för 10 personer. och vi behöver förbereda material till alla i förväg.
Anmäl dig genom att eposta info@gefionarthouse.com. Meddela om du vill ha lunch!

Jag, konstnär och coach, Jessica Enevold leder workshopen. Jag är utbildad av Shiloh Sophia McCloud till Certifierad Intentional Creativity Coach och Lärare i Intuitivt Måleri och har en lång bakgrund som utbildare, forskare och ledare. “Detox Deck” är en en-dags workshop som använder metoden Intentional Creativity. Vi inleder och avslutar med ett sk Red Thread Circle/Café på workshopens tema. För en längre förklaring av vad Red Thread Circle Café är se här: https://www.facebook.com/events/227117887730372/

Emaila gärna eller skicka ett FB-meddelande, om du har några frågor.

Hjärtligt välkommen!

Jessica, Gefion Art Studio & Gefion Art House.

HELLO!
Today we are making our own “Detox Decks” to remedy some of the “Toxic Thoughts” that keep infecting our lives, for example in our friendships, love relationships, work places, careers; thoughts that keep us from our secret wishes or dreams… “I am not able to”, “I don’t know how”, “I’ll never get out of this”; “it is my destiny”; “I am too old”; “I don’t have the strength”; “there are no good partners out there”; “all people fail me; there is no use”; “I can’t afford it”… Whichever they are and whatever they hold us back from, we will track them down with intention, text and paint, and transform them into something more motivating and positive, which will serve us better.

Each participant will take home their own deck of “detox-cards”.

Paints, paper, brushes, ink pens and other artist materials are provided.

Bring your favorite/a notebook/journal and a pen you like to write with. Perhaps a “SMASHBOOK” that you have made in another workshop with me? We offer one on March 25. Check my events on Gefion Art Studio’s page. Wear clothes you don’t mind getting paint on, or bring an apron. A pair of slippers might be beneficial but not necessary. (No shoes indoors, please)
Bring a sandwich/light lunch to eat during break 12.30-13.30, or when you register let us know you want a soup lunch with sandwich (70 SEK). Let us know if you have any allergies, please!
Tea/coffee/fizzy water and snacks are provided… (and… shh.. don’t tell anyone, but there is always plenty of chocolate at Gefion Art House…!)

Never painted or a Pro? No worries. No painting experience is necessary. Workshop will be held in Swedish or English depending on the needs of the participants.

Cost: 600 SEK – bring a friend and you pay 500 SEK/ person, bring two and you pay 450:-. If you want to participate in the smashbook-workshop the day before, pay 800:- for both.
To participate you need to sign up, since space is limited to 10 and we need to prepare materials for you in advance, preferably no later than 17/3. If you register before December 31, 2016, we offer an additional 10 % off.
Register by emailing us at info@gefionarthouse.com and let us know if you want lunch!

I, Artist & Coach Jessica Enevold leads the workshop. I am trained by Shiloh Sophia McCloud as a Certified Intentional Creativity Coach and Intuitive Painting Teacher. I have also had a long career as educator, researcher and leader. This Detox Deck is a one-day session wich uses the method of Intentional Creativity. We start and end with a Red Thread Circle/Café on the topic of the workshop. For a longer explanation of what a Red Thread Circle Café is, see here: https://www.facebook.com/events/227117887730372/

Don’t hesitate to email/message if you have any questions.
You are Warmly Welcome!

Jessica, Gefion Art Studio and Gefion Art House.